Rentevergelijker

vind uw ideale hypotheek!
0566 - 688 585

Hypotheek informatie

Bereken hieronder diverse nuttige informatie over hypotheek gerelateerde zaken

Onderwerpen Begrippenlijst Veel gestelde vragen

Eennieuw huis kopen

Als u een nieuwbouwhuis wilt kopen, waarvan de bouw reeds geheel is voltooid, zijn er nauwelijks verschillen met het kopen van een bestaande woning. Vaak echter, gaat men over tot het kopen van een nieuwbouwhuis voor de eerste paal wordt geslagen. In dat geval zijn er al kosten voordat u in uw nieuwbouwhuis kunt gaan wonen.Aan de andere kant zijn de totale kosten van de aanschaf van een nieuwbouwwoning lager dan een bestaande woning. Vergelijk zelf de voor en nadelen van het kopen van een nieuwbouwwoning.

Voordelenvan een nieuwbouwhuis kopen

 • Het kopen van een nieuwbouwwoning is goedkoper. U hoeft namelijk niet de kosten koper (k.k.) te betalen. Deze kosten bedragen algauw 10% van de koopsom.
 • De waardevan een nieuwbouwwoning stijgt sneller. Vaak begint deze stijging al tijdens de bouw.
 • In verbandmet de snelle waardestijging is het vaak makkelijker om een financiering te krijgen. Er gelden ook vaak gunstigere voorwaarden.
 • De GIW garantie zorgt ervoor dat u zeker weet dat u geen risico loopt in de eerste paar jaar.
 • U kunt de woning geheel naar eigen smaak inrichten en verbouwen.
 • De onderhoudskosten en stookkosten zijn lager.

Nadelenvan een nieuwbouwhuis kopen

 • Het duurt jaren voordat uw wijk begroeid is en sfeer uitstraalt.
 • Lotingen maken het een moeilijke en frustrerende klus om de nieuwbouwwoning te bemachtigen die u graag wilt.
 • De woning wordt geheel kaal opgeleverd dus u zult de gehele inrichting moeten verzorgen. Dit geldt ook voor de tuin.
 • Deoplevering van een nieuwbouwwoning kan soms wel maandentot een jaar duren.
 • Meerwerk is vaak erg prijzig maar niet makkelijk te omzeilen.


Andererelevante zaken rondom het kopen van een nieuwbouwhuis:

Vrijop naam

Niet alleen een huis kost geld, maar ook het kopen zelf kost geld. Deze verwervingskosten bestaan o.a. uit notariskosten, afsluitprovisie en belastingen. Vaak staat er achter de prijs van een huis ‘k.k.’ (kosten koper) vermeld. Dit geeft aan dat deverwervingskosten, zo’n 10 tot 12% van de koopsom, in dat geval voor rekening van de koper zijn.

Een nieuwbouwwoningwordt bijna altijd ‘v.o.n.’ (vrij op naam) aangeboden. Alle kosten ter verwerving van het eigendom van de woning (notaris- en kadasterkosten) zijn dan al bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de financieringskosten. Deze moeten nog wel worden betaald. De totale verwervingskosten blijven echter een stuk lager dan bij bestaande bouw. Meestal bedragen deze bij nieuwbouw zo’n 5 tot 8% van de koop-/aanneemsom.

Financieringtijdens of na de bouw

Als u een nieuwbouwhuis koopt dat reeds in aanbouw is, kunnen er al bouwtermijnen zijn vervallen. Bijvoorbeeld bij het gereedkomen van de begane grondvloer of als het dak waterdicht is gemaakt.

Op dat moment bent u niet alleen de grondprijs verschuldigd, maar ook de inmiddels vervallen bouwtermijnen plus een financieringsvergoeding voor de bouwer. Deze vergoeding moet u zien als een onderdeel van de koopsom. Daardoor wordt deze woning duurder dan wanneer u het huis had gekocht vr de aanvang van de bouw. Daar staat tegenover dat u minder hypotheekrente tijdens de bouw betaalt, omdat de bouwperiode voor u korter is.

De grootste post in de financieringskosten bij het kopen van een nieuwbouwwoning is de hypotheekrente tijdens de bouw. Vanaf het moment dat de hypotheekakte is gepasseerd en u eigenaar wordt van een nieuw te bouwen huis, bent u rente verschuldigd over het totale hypotheekbedrag.

Over Rentevergelijker

Deskundig en ervaren team van onafhankelijke hypotheekspecialisten
Persoonlijke aandacht, klant is koning mentaliteit
Met ons vindt u de beste hypotheek mogelijk voor uw persoonlijke situatie

Veel gestelde vragen

Hoe bereken ik de maandelijkse hypotheeklasten? Zijn de afspraken die ik op Rentevergelijker.nl maak vrijblijvend? Welke hypotheekvorm is geschikt voor mij?