Rentevergelijker

vind uw ideale hypotheek!
0566 - 688 585

Hypotheek informatie

Bereken hieronder diverse nuttige informatie over hypotheek gerelateerde zaken

Onderwerpen Begrippenlijst Veel gestelde vragen

Begrippen beginletter:

A

Aanbesteding
Aanhorigheid
Aankoopkeuring
Aankoopkosten
Aankoopwaardegarantieverzekering
Aanmerkelijk belang
Aanpasbaar bouwen
Aanschrijving
Aansprakelijkheidsverzekering
Aanvangsschuld
ABC-aktie
Acceptatie van hypotheekofferte

Accessoir recht
Administratiekosten
Afkoopwaarde
Afkopen levensverzekering
Aflossingsnota
Aflossingsvrije hypotheek
Afsluitkosten
Aftrekpost
Akte van levering
Algemene voorwaarden
AnnuÔteit
AnnuÔteitenhypotheek

Annuleren
Antispeculatiebeding
Appartementsrecht
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Architect
Assurantiebeding
Assurantiebelasting
Authentieke akte
Autoriteit FinanciŽle Markten

B

Baatbelasting
Bandbreedterente
Bankgarantie
Bankhypotheek
Basishypotheek
Basisrente
Bebouwingsdichtheid
Bedenktijd
Beding ter voorkoming van het wegneemrecht
begrafenisverzekering
Begunstigde
Beheerbeding
Belastbaar loon
Belastbare som
Belasting box1
Belasting box2
Belasting box3
belastingaangifte
Belastinggrondslag
Belastingschijven
Belastingvrije som
Beleggingsfonds

Beleggingshypotheek
Beneficiair aanvaarden
Bereidstellingsprovisie
Beroepskosten
Beroepsschrift
Beschermd dorpsgezicht
Beschermd stadsgezicht
Beschikking
Beslag
Bestemmingsplan
Bestuurder VvE
Betekenen
Bewoonde staat
Bezitloos pandrecht
Bezwaarde eigendom
Bezwaarschrift
Bijleenregeling
Bijpandstelling
BKR toetsing
Bloot eigenaar
Bloot eigendom
Bodemrecht

Boedelscheiding
Boeterente
Boetevrij aflossen
Borgstelling
Bouw financiering
Bouwbesluit
Bouwdepot
bouwexploit
Bouwkundig rapport
Bouwrente
Bouwsomlimiet
Bouwtermijnen
Bouwvergunning
Boxenstelsel
Brandverzekering
Brede Herwaardering
Breukdeel
Bruto inkomen
Bruto maandlast
BTW
Bureau krediet registrate

C

Canon
Cascowoning
Catalogushuis
Centraal Testamentenregister
Cessie
Click vast rente
Comparanten

Concurrentiebeding
Constructie all-risk
Consumptief krediet
Contante waarde
Contante waardeclausule
Contractrente
Contractuele aansprakelijkheid

Controlekosten
Conversiekosten
Courtage
Crediteur

D

Dagrente
Dalrentegarantie
Debiteur
Depot
Depotrente

Derdenbeslag
Disagio
Doorloopconstructie
Dubbele woonlasten
Duurzaam bouwen (DUBO)

Dwaling
Dwingend recht

E

E-biljet
Economisch eigendom
Economische gebondenheid
Economische huurwaarde
Economische looptijd
Effectieve rente
Eigen geld
Eigendomsbewijs
Eigenwoningforfait

Eigenwoningrente
Eigenwoningreserve
Eindheffing
Eindschuld
Erfdienstbaarheid
Erflater
Erfpacht
Erfrecht
Estate planning

Executeur-testamentair
Executie
Executieverkoop
Executiewaarde
Executoriale titel
Expiratiedatum
Exploot
Extra aflossing

F

FinanciŽle bijsluiter
Financieringskosten
Financieringsvergoeding

Fiscaal aftrekbaar
Fiscaal voordeel
Fixatieprovisie

Forfait

G

Garantie en waarborgregeling
Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Garantiecertificaat
Garantiecertificaat
Gebouwde eigendom
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Gedwongen verkoop
Geldgever

Geldnemer
Gemeenschap van goederen
Gemeenschappelijk eigendom
Gemeenschappelijke ruimte
Gemeentegarantie
Gemengde verzekering
Geregistreerd partnerschap
Gerichte aankoopopdracht

Gezamenlijk eigendom
Gezondheidsverklaring
Gouden handdruk
Groene Hypotheek
Grondrente
Grosse

H

Heffingskorting
Heffingsrente
Herberekening annuÔteit
Herbouwwaarde
Herinrichtingskosten
Herstelperiode
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Hoog-laag consturctie
Horizontaal eigendom
Horizontale natrekking
Huizenprijzen

Huurbeding
Huurkoop
Huurwaardeforfait
Huwelijkse voorwaarden
Hybride hypotheek
Hypothecair belangverzekering
Hypothecaire inschrijving
Hypothecaire lening
Hypotheek
Hypotheekadviseur
Hypotheekakte

Hypotheekaktekosten
Hypotheekgever
Hypotheekkantoor
Hypotheeknemer
Hypotheekofferte
Hypotheekregister
Hypotheekrente
Hypotheekrenteaftrek

I

In gebreke stellen
Inboedelverzekering
Indemniteitsbeginsel
Indicatief bodemonderzoek

Inkomen voor hypotheek
Inkomentoetsing
Inkomstenbelasting
Instaprente

Intentieverklaring
Invorderingsrente

J

Jaarinkomen
Jaaropgave loonbelasting
Jaarrekening

Juridisch eigendom
Juridische looptijd
Jurisprudentie

K

Kadaster
Kadastraal recht
Kapitaalverzekering
Kapitaalverzekering Eigen Woning
Kettingbeding
Kindsdeel
Koop-/aanneemsom

Koop-/aannemingsovereenkomst
Koopovereenkomst
Koopsom
Koopsubsidie
Kopersmarkt
Kosten koper
Krediethypotheek

Kruislingse premiebetaling
Kwaliteitstoets
Kwaliteitsverklaring
Kwijting

L

Ladderrecht
Ladenplan
Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)
Langstlevende testament
Lease
Legaat
Legataris

Legator
Legitieme portie
Legitimaris
Levenhypotheek
Levensverzekering
Levering
Leveringen buiten bestek

Lijfrenteaftrek
Lijfrentehypotheek
Lijfrenteverzekering
Lineaire hypotheek
Loonbelastingbeschikking
Looptijd

M

Maatschappelijk gebonden eigendom
Maatschappelijke gebondenheid
Maisonnette
Makelaar
Makelaar onroerend goed

Margerente
Mede-onderzetting
Meeneemfaciliteit
Meerwerk
Meldingsplicht bouwwerk

Middelrente
Minute
Model koop-aannemingsovereenkomst
Modelregeling verkoop huurwoningen

N

Nabestaandenlijfrente
Nationale Hypotheek Garantie
Natrekking
Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen
Negatieve hypotheekverklaring

Negatieve inkomsten eigen woning
Netto maandlast
Netto werkelijke rente
Niet wijzigingsbeding
Niet-zuivering

Nominale rente
notaris
Notariskosten

O

Objectsubsidie
Omslagheffing
Omzetbelasting
Omzettingskosten
Onbewoonde staat
Onbezwaard eigendom
Onderhands
Onderhandse aanbesteding
Onderhandse akte
Onderhandse verkoop
Onderhandse verkoopwaarde
Onderpand
Onderverzekering
Onderzetting
Ongebouwde eigendommen
Onroerend goed
Onroerende zaak

Onroerendezaakbelasting
Ontbindende voorwaarden
Onverdeelde eigendom
Oorspronkelijke hoofdsom
Opeethypotheek
Open eind constructie
openbaar pandrecht
Openbare verkoop
Opeten van de eigen woning
Oplevering
Opstal
Opstalverzekering
Optie
Opzegtermijn
OriŽntatie rente
OriŽntatie-opdracht
Oudedagslijfrente

Ouderlijke boedelverdeling
Overbruggingskrediet
Overdraagbare premie
Overdrachtsakte
Overdrachtsbelasting
Overheidsbijdrage
Overlijdensrisicoverzekering
Overmaat
Overmacht
Overnamebeding
Oversluitprovisie
Overstapfaciliteit
Oververzekering
Overwaarde

P

Pandgever
Pandhouder
Pandrecht
Partnerconstructie
Partnerpensioen
Partnerregistratie
Passeerdatum
Passeren
Perceel

Persoonlijk inkomen
Plafondrente
Planschade
Positieve hypotheekverklaring
Precariorecht
Prefabbouw
Preferente credieuren
Premie koopwoning
Premiedepot

Premievrij maken
Prive bezit
Prive clausule
Pro resto hoofdsom
Programma van eisen
Projecthypotheek
Projectrente

R

Raad van Arbitrage
Recht van hypotheek
Recht van opstal
Rechtsbijstandverzekering
ReŽle rente
Registergoed
Regresrecht
Rekenvergoeding
Rente

Rente opslag
Rentebedenktijd
Rentefixatieperiode
Rentegarantie
Renteherziening
Rentemarge
Rentemiddeling
Rentevastperiode
Renteverlies tijdens de bouw

Reservefonds
Restschuld
Revisietekening
Rijksrekenrente
Risicopremie
Roerende zaak
Royeren

S

Salderen van rente
Samenlevingskontrakt
Saneringscontract
Scheiding en deling
Schetsplan
Schoongrondverklaring
Semi-bungalow
Service flat
Servicekosten
Servituut
Sleutelkaar
Sloopvergunning

Sociale koopwoning
Sondering
Souterain
Spaarbeleggingshypotheek
Spaarhypotheek
Spaarloon
Splitsingsakte
Spltlevelwoning
Stabiele rente
standaard refertie bestek woningbouw
Standaardvoorwaarden
Starterslening

Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland.
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
Stichtingskosten
Stil pandrecht
Subsidie bij aankoop huurwoning
Successiewet
Suite
Switchen
systeembouw

T

Taxatie
taxatie
Taxatiekosten
Taxatiekosten
Taxatierapport
Taxatierapport
Taxatiewaarde
Taxatiewaarde
Testament
Testament
Testateur
Testateur

Tijdelijke oudedagslijfrente
Tijdelijke oudedagslijfrente
Timesharing
Timesharing
Tophypotheek
Tophypotheek
Topopslag
Topopslag
Toprente
Toprente
Traditioneel gebouwde huizen
Traditioneel gebouwde huizen

Transport
Transport
Transportakte
Transportakte
Transportdatum
Transportdatum
Turn key
Twee onder ťťn kap
Tweede hypotheek
Tweede hypotheek
Tweede oplevering

U

Uitgestelde lijfrente
Uitsluitingsclausule
Uitstelrente

Uitvaartverzekering
Uitwinning
Unit-linked-verzekering

Universale life verzekering

V

Variabele rente
Variabele rente
Vaste inschrijving/hypotheek
Vaste inschrijving/hypotheek
VECIBIN
VECIBIN
Verbintenis
Verbintenis
Verblijvingsbeding
Verblijvingsbeding
Verborgen gebreken
Verborgen gebreken
Verbouwingsovereenkomst
Verbouwingsovereenkomst
Verbouwingsovereenkomst 1998
Verbouwingsovereenkomst 1998
Vereniging bemiddeling onroerend goed
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)
Vereniging eigen huis (VEH)
Vereniging eigenhuis
Vereniging van appartementseigenaren (VVE)
Vereniging van eigenaren
Vergadering van de vereniging van apartementseigenaren
Vergadering van de vereniging van appartementseigenaren
Verificatievergadering
Verificatievergadering
Verklaring van afstand
Verklaring van afstand
Verklaring van eensluidendheid
Verklaring van eensluidenheid
Verklaring van erfrecht
Verklaring van erfrecht
Verkoopkeuring

Verkoopkeuring
Verkopers markt
Verkopersmarkt
Verkrijgingskosten
Verkrijgingskosten
Verlengingsvoorstel
Verlengingsvoorstel
Vermogensbelasting
Vermogensbelasting
Vermogensrendementsheffing
Vermogensrendementsheffing
Verpanding
Verpanding
Verrekenbeding
Verrekenbeding
Vertragingsrente
Vertragingsrente
Vervreemden
Vervreemdingssaldo
Verwerpen
Verwerpen
Verwervingskosten
Verwervingskosten
Verzekerde
Verzekerde
Verzekeringnemer
Verzekeringnemer
VINEX locaties
VINEX-locaties
Voetverklaring
Voetverklaring
Volle eigendom
Volle eigendom

Volmacht
Volmacht
Vooraftrek belasting
Voorbehoud van vruchtgebruik
Voorbehoud van vruchtgebruik
Voorfinanciering
Voorfinanciering
Voorlopig koopcontract
Voorlopig koopcontract
Voorlopige teruggave
Voorlopige teruggave
Vrij op naam (VON)
Vrij op naam (VON)
Vrij te aanvaarden
Vrij te aanvaarden
Vrije eigendom
Vrije sector woning
Vrije sectorwoning
Vrije verkoopwaarde
Vrije verkoopwaarde
Vrijeeigendom
Vrijstaand huis
Vrijstaand huis
VROM
VROM
Vruchtgebruik
Vruchtgebruik
Vruchtgebruiktestament
Vruchtgebruiktestament
Vuistpand
Vuistpand

W

Waarborgcertificaat
Waarborgsom
Waardegrondslag
Waardepeildatum
Waardering onroerende zaken
Wederkering finaal verrekenbeding

Weduweverklaring
Wet WOZ
Wettelijk erfdeel
Winstdeling
Woningdichtheid
Woningverbeteringsclausule

Woningwet
Woonlasten
Woonquote
WOZ-beschikking
WOZ-waarde

Z

Zakelijke genotsrechten
Zekerheid
Zekerheid

Zekerheid
Zorgplicht
Zuivering

Zuivering

Over Rentevergelijker

Persoonlijke aandacht, klant is koning mentaliteit
Deskundig en ervaren team van onafhankelijke hypotheekspecialisten
Met ons vindt u de beste hypotheek mogelijk voor uw persoonlijke situatie

Veel gestelde vragen

Hoeveel zekerheid wil ik?Welke hypotheek moet ik kiezen?Heb ik met de laagste hypotheekrente ook de laagste maandlasten?